Kontrast:

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy
mgr Józefa Barcika

mgr Józef Barcik - wykładowca Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie PWSZ w Nysie

W 1979 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskując stopień magistra prawa. Wieloletni funkcjonariusz m.in. Komendy Powiatowej Policji w Nysie w tym przez kilkanaście lat na stanowisku Z-cy i Komendanta Powiatowego Policji. Był także radnym Rady Powiatu Nyskiego, przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu, członkiem Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście Nyskim. Od roku akademickiego 2013/2014 zatrudniony w Instytucie Bezpieczeństwa Wewnętrznego PWSZ w Nysie następnie na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie PWSZ w Nysie.

Odejście mgr Józefa Barcika jest dla wspólnoty akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie niepowetowaną stratą.

Wyrazy głębokiego i szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim
składają
Rektor wraz ze społecznością akademicką PWSZ w Nysie


Msza św. odprawiona zostanie w dniu 24 listopada 2021 r. o godz.7.30 w Bazylice św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie
Pogrzeb odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 r. o godz. 11.00 na Cmentarzu komunalnym przy ul. Mieczysława I w Nysie.

REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik