Kontrast:

Nowa publikacja z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego

Nakładem Oficyny Wydawniczej PWSZ w Nysie ukazała się książka „Vademecum Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W poszukiwaniu tożsamości determinantów bezpieczeństwa wewnętrznego” pod redakcją dra hab. inż. Marka Kulisza, prof. PWSZ w Nysie. Publikacja jest uzupełnieniem literatury z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego, źródłem wiedzy teoretycznej i doskonałym wsparciem dla studentów kierunku studiów bezpieczeństwo wewnętrze.

Celem nowej publikacji jest m.in. umożliwienie zaprezentowania swoich poglądów, myśli czy opinii zarówno teoretykom, jak i praktykom zaangażowanym w proces zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego, a także wskazanie młodym adeptom studiowania, złożoności problematyki tego kierunku studiów, ale też, jego walorów praktycznych związanych z procesem zapewniania bezpieczeństwa mieszkańcom danych społeczności.

W publikacji zawarte są także rozważania młodych, początkujących adeptów nauki. „Kto bowiem lepiej potrafi trafić do młodego człowieka, kandydata na studia niż jego rówieśnik, który zaledwie rok czy dwa wcześniej oddał się pasji poznawania wiedzy teoretycznej o bezpieczeństwie wewnętrznym, a także potrafi przekazać swoje uwagi i doświadczenia z procesu nabywania umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych dla bezpieczeństwa wewnętrznego…” – można przeczytać we wstępie nowej publikacji Oficyny Wydawniczej PWSZ w Nysie.

Treści prezentowane w poszczególnych fragmentach publikacji dotyczą różnorodnej tematyki, ale łączy je jeden aspekt, próby poszukiwania źródeł procesu zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego.

Spis treści (.pdf)
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik